Några ryttare med Childeric

Det här är några elitryttare inom dressyr och grenen islandshäst som har valt att träna och tävla i en childericsadel. Listan över ”Några ryttare” är levande och kommer att fyllas på. Idag har vi inte foton på alla ryttare som vi vill ha med, så därför finns några i enbart text.