Garanti

Bommens garanti är 5 år. Garantin för materialfel är 2 år från inköpsdatum. Garantin gäller inte om sadeln behandlats oförsiktigt eller har utsatts för yttre våld. Ej heller kan du åberopa garanti om sadeln har öppnats av annan än Childéric SA.

Om olyckan ändå skulle vara framme så hjälper jag dig med din sadel, Eller & Co debiterar endast självkostnadspris för reparationer.

…OCH SÅ SKÖTSEL

Om du vill skriva ut skötselråden och ta med till stallet kan du öppna en pdf-fil i en ny flik genom att KLICKA HÄR. Annars kan du läsa skötselråden nedan!

Skötselråd